HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU GIANG

THƯ GIỚI THIỆU

PHẦN I: GIẤY TỜ PHÁP LÝ

 • Giới thiệu chung về công ty
 • Sơ đồ tổ chức của công ty
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh

PHẦN II: THƯ ỦY QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

 • Hợp đồng nguyên tắc đại lý
 • Chứng nhận đại lý phân phối

PHẦN III: BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

 • Danh mục các dự án tiêu biểu đã tham gia
 • Phụ lục thư phê duyệt nguồn vật liệu
 • Phụ lục các hợp đồng tiêu biểu

PHẦN IV: BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

 • Báo cáo tài chính năm 2020
 • Báo cáo tài chính năm 2021
 • Báo cáo tài chính năm 2022

Download Hồ sơ năng lực Công ty Châu Giang